"Τον αντριωμενων τ´αρματα ΔΕν πρέπει να πουλιούνται ........" μερα επιμόρφωσης ... απο ένα μουσείο που κάποτε η πόλη τροφοδοτούσε όπλα στην οθωμανική αυτοκρατορία εναντίων μας....."

"Those who don't like the rubble should not be sold ........" training day ... from a museum where the city once supplied weapons to the Ottoman Empire against us ..... "